Điều khoản dịch vụ (Terms of Service)

—–

TỔNG QUÁT

Trang web này do Hàng Xách Tay Làm Đẹp điều hành. Xuyên suốt trang web, các cụm từ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” là Hàng Xách Tay Làm Đẹp. Hàng Xách Tay Làm Đẹp cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn đến bạn, đến người dùng. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/ hoặc mua một thứ gì đó, bạn đã tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung tham chiếu ở đây và/ hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm không giới hạn đối với người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/ hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu Điều khoản Dịch vụ này được coi là một phiếu mua hàng, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng cho các Điều khoản Dịch vụ.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và/ hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này theo định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được đặt trên Shopify Inc. Cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

PHẦN 1 – ĐIỀU KHOẢN ONLINE STORE

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn cho biết rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn hoặc bạn ở độ tuổi chiếm đa số trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn chúng tôi biết rằng bạn đồng ý cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.
Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Trong việc sử dụng Dịch vụ, không được vi phạm bất kỳ luật nào thuộc đất nước bạn (bao gồm không giới hạn ở luật bản quyền).
Bạn không được truyền tải bất kỳ loại virus máy tính nào hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay các Dịch vụ của bạn.

PHẦN 2 – ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ đối với bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không mã hoá và bao gồm (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của các mạng kết nối hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa khi chuyển qua mạng.
Bạn đồng ý không mô phỏng, bản sao, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên lạc nào trên trang web thông qua đó dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi .
Các tiêu đề được sử dụng trong hợp đồng này chỉ được cung cấp cho sự tiện lợi và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

PHẦN 3 – ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH ĐẦY ĐỦ VÀ ĐỘ NHANH CHÓNG CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang này không chính xác, đầy đủ hoặc đang lưu hành. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho các thông tin tổng quát và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính yếu, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất cứ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang này đều do bạn tự chịu rủi ro.
Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Lịch sử thông tin có thể không mới nhất chỉ cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 – Sửa đổi đối với dịch vụ và giá cả

Giá sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của Dịch vụ) mà không cần thông báo.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá cả, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

PHẦN 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

Các sản phẩm hoặc dịch vụ thông thường chỉ có thể đăt hàng trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và có thể trả lại hoặc trả đổi , tuy nhiên phải theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị càng chính xác càng tốt màu sắc và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo màn hình hiển thị màu của máy tính của bạn có màu sắc chính xác.
Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ trong việc hạn chế bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền hạn chế số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất sản phẩm hoặc dịch vụ nào bị ngăn cấm bởi pháp luật.
Chúng tôi không chứng nhận chất lượng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc bất kỳ mặt hàng kinh doanh nào trên trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ chúng tôi phải điều chỉnh ngay để đáp ứng được mong đợi của bạn.
Xin lưu ý rằng chúng tôi thường bán các sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc các mặt hàng khác có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc của Đức được sản xuất để bán/ sử dụng tại EU. Đặc biệt là tất cả nhãn sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, phích cắm vv sẽ do tiếng Đức và các ngôn ngữ khác của EU (ví dụ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, v.v.). Xin vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể cung cấp ngôn ngữ tiếng Việt và chúng tôi không thể cung cấp thiết bị kết nối nếu nó là cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm!

PHẦN 6 – ĐỘ CHÍNH XÁC THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối mọi đơn đặt hàng của bạn. Tùy từng hoàn cảnh cụ thể chúng tôi sẽ hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng mua trên mỗi khách hàng, mỗi hộ gia đình hoặc một đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng, và/ hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng địa chỉ thanh toán và/ hoặc cùng địa chỉ vận chuyển. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thực hiện sự thay đổi hoặc huỷ đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên lạc với địa chỉ e-mail và/ hoặc địa chỉ thanh toán/ số điện thoại bạn cung cấp vào thời điểm đặt hàng. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm các đơn hàng với số lượng quá lớn mà theo phán xét riêng của chúng tôi có vẻ như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.
Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay lập tức tài khoản và các thông tin khác của bạn, bao gồm địa chỉ E-mail, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn nếu cần.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

PHẦN 7 – CÁC CÔNG CỤ TỰ CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát, cũng không có quyền kiểm soát, cũng không có đầu vào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ có sẵn và chúng tôi không có bất kỳ bảo đảm, sự đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ/ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.
Bất kỳ việc sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web của bạn sẽ hoàn toàn tự chịu rủi ro và tự quyết định. Bạn phải đảm bảo rằng đã hiểu rõ cách sử ụng và chấp thuận các điều khoản về các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/ hoặc các tính năng mới thông qua trang web (bao gồm, việc phát hành các công cụ và nguồn lực mới). Các tính năng mới và/ hoặc dịch vụ này cũng phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này.

PHẦN 8 – LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
Liên kết bên thứ ba trên trang này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của bên thứ ba và chúng tôi không bảo đảm, cũng như sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ tài liệu, trang web hoặc dịch vụ nào đối với bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hoá, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem lại cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu họ trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, yêu cầu hoặc câu hỏi về sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

PHẦN 9 – Ý KIẾN, PHẢN HỒI VÀ CÁC ĐƠN KHÁC CỦA NGƯỜI DÙNG

Nếu không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, kế hoạch, hoặc các tài liệu khác, trực tuyến, bằng E-mail, bằng bưu điện hoặc bằng cách khác, điều đó đồng nghĩa rằng bạn đã đồng ý cho việc chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng dưới bất kỳ phương tiện nào. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ ý kiến; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) trả lời bất cứ bình luận nào.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định rằng là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ.

Bạn cam kết rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân phẩm hoặc quyền cá nhân hoặc độc quyền khác. Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không chứa các tài liệu khiêu dâm hoặc ngược đãi, lạm dụng, hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả mạo, giả vờ là một người khác ngoài chính mình, hoặc bằng cách nào đó lừa dối chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ ý kiến. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ý kiến nào được đăng tải bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 10 – THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi. xem tại đây: https://hangxachtaylamdep.com/pages/cookie-policy-page.

PHẦN 11 – LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT

Đôi khi, các thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, phiếu mua hàng, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất cứ lúc nào cho bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc các thiếu sót, thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan không chính xác mà không cần báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn hàng của mình) .
Chúng tôi không bắt buộc phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, chẳng hạn thông tin về giá, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp. Hoặc khi có một sự cập nhật về giá hoặc làm mới ngày áp dụng trong Dịch vụ của chúng tôi, hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, điều đó có nghĩa là không phải tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

PHẦN 12 – CÁC ỨNG DỤNG CẤM

Ngoài những điều cấm đoán khác được nêu trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp; (b) kêu gọi người khác thực hiện hoặc tham gia vào các hành vi bất hợp pháp; (c) vi phạm bất kỳ quy định, luật lệ, luật pháp hay pháp lệnh địa phương nào của quốc tế, liên bang, tỉnh hay thành phố; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, hăm dọa, hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi, nguồn gốc quốc gia hoặc tàn tật; (f) đưa thông tin giả mạo hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền virut hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác có thể hoặc có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào có thể ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web, các trang web khác, hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) vì bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức; hoặc (k) can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web, các trang web khác, hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan do vi phạm bất kỳ các điều cấm trên.

PHẦN 13 – TỪ CHỐI BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi không cam kết hay đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.
Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng, hoặc sử dụng dịch vụ là nguy cơ duy nhất từ phía bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (ngoại trừ được chúng tôi nêu rõ) là có sẵn không thể sữa đổi, sẽ không có bất kỳ đại diện, sự bảo hành hoặc bất kỳ điều kiện nào được đưa ra.
Trong mọi trường hợp, Hàng Xách Tay Làm Đẹp, giám đốc của chúng tôi, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, mất mát, yêu cầu bồi thường, trực tiếp hoặc gián tiếp cho khách hàng, thiệt hại do mất mát dữ liệu, chi phí thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự có căn cứ trong hợp đồng.

MỤC 14 – BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Hàng Xách Tay Làm Đẹp và công ty sáng lập, các công ty con, đối tác, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu, đơn vị cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, tập sự và người lao động. Không gây hại cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào, do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, hoặc các tài liệu được kết hợp để tham chiếu hoặc vi phạm pháp luật hoặc các quyền của bên thứ ba.

MỤC 15 – ĐIỀU KHOẢN CẮT GIẢM

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, điều khoản đó sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và phần không thể thực thi được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản này Dịch vụ, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu lực của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

MỤC 16 – CHẤM DỨT

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt hợp đồng sẽ vẫn còn hiệu lực cho mọi mục đích.
Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo với chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
Nếu theo phán quyết duy nhất của chúng tôi bạn thất bại, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại trong việc tuân thủ bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền phải trả đến kể cả ngày chấm dứt; do đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó).

PHẦN 17 – TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó.
Các Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang này hoặc liên quan đến Dịch vụ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế cho bất kỳ thoả thuận, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).
Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được diễn giải đối với bên soạn thảo.

PHẦN 18 – TRANH CHẤP VÀ LUẬT PHÁP

Các bên của thỏa thuận này sẽ làm hết sức mình để giải quyết hoà bình mọi vấn đề đang tranh chấp phát sinh ngoài phạm vi hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc từ việc giải thích thỏa thuận.
Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thoả thuận riêng biệt nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ được quản lý và được hiểu theo luật pháp và thẩm quyền duy nhất của các toà án của Cộng hoà Liên bang Đức.

PHẦN 19 – THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.
Chúng tôi có quyền, theo ý riêng của mình, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi. Trách nhiệm của bạn là nên thường xuyên kiểm tra trang web của chúng tôi theo định kỳ để biết về những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào trên các Điều khoản Dịch vụ điều đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20 – THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các câu hỏi về Điều khoản Dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi tại:
[email protected], hoặc:
Hàng Xách Tay Làm Đẹp
Owner: Jens Roth
[Re: Terms of Service] Schillerstrasse 7
D-61476 Kronberg im Taunus
Germany