Chúng tôi mang các sản phẩm yêu thích của chúng tôi từ Châu Âu (Đức, Pháp, Anh, ...) đến Việt Nam

Status vận chuyển tiếp theo từ Đức về Việt Nam:

Bây giờ 20% bưu kiện tiếp theo của chúng tôi đã được đầy. Hãy đặt hàng ngay để có được vị trí của bạn trong bưu kiện tiếp theo của chúng tôi từ Đức và nhận được đơn đặt hàng của bạn sớm nhất có thể!

Khi bạn đặt hàng ngay bây giờ và chúng tôi không có sản phẩm đã đặt hàng trong kho, chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng 4-5 tuần.